Senior strategisch planoloog

Location
Schiedam
Start date
13/02/2023
End date
12/06/2023
Hours
32

Gemeente Schiedam
SRQ
SRQ163865
Share this request:

Wat ga je doen?

We werken aan een scala van opdrachten in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Als strategisch planoloog heb je te maken met opgaven in de stad zelf en met opgaven op een regionaal schaalniveau. Een deel van je tijd werk je aan opgaven op deelgebieden binnen de stad. Actueel is de verstedelijkingsopgave, waarbij het gaat om toevoegen van stedelijke functies maar ook om verbetering en versterking van het woon- en leefmilieu in de stad. Daarbij gaat het om vergroening, duurzaamheid en klimaatadaptatie en om een gezonde en veilige stad. Als planoloog bewaak je de integraliteit van ontwikkelingen. Je brengt achtergrondervaring en affiniteit met milieuopgaven met je mee. Klimaatadaptatie is ondergebracht bij de planologen en vormt een deel van het werkpakket. Je hebt bij voorkeur ervaring op dit beleidsveld. Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent een teamspeler, die houdt van aanpakken en bent sterk in organiseren en samenwerken. Je communiceert helder en bent creatief en stressbestendig.
 
Als strategisch planoloog ontwikkel je – in samenwerking met anderen – samenhangend beleid en geeft adviezen op het terrein van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus. Hierbij ligt de nadruk op de stedelijke en regionale schaal. Je hebt gevoel voor de doorvertaling naar lagere schaalniveaus en de uitvoering.
 
Belangrijkste taken:

 • Als strategisch planoloog draag je, op het hogere schaalniveau van de stad in de context van het grotere verband, bij aan de vormgeving van visies en integraal ruimtelijk beleid
 • Schiedam ontwikkelt een omgevingsvisie. Daarin lever je een actieve bijdrage
 • Je houdt de samenhang tussen onderdelen van het ruimtelijk-functionele beleid in het oog en legt verbindingen met andere beleidsvelden
 • Ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid vertaal je door in ruimtelijke visies, plannen en kaders
 • Je vertaalt beleid naar agenda’s en programma’s op het gebied van verstedelijking en  draagt bij aan de economische ontwikkeling
 • Je adviseert bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingsprojecten
 • Je vertegenwoordigt Schiedam in regionale samenwerkingsverbanden
 • Schiedam werkt steeds meer samen met de stad. Jij bewaakt het evenwicht in de diverse belangen
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en adviseert het college en de raad op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

 

Wat breng je mee?

 • Een relevante academische opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening, sociale geografie, planologie of vergelijkbare richting
 • Gewend te werken in interdisciplinaire teams
 • Bekend met relevante wettelijke kaders en regelgeving (Omgevingswet)
 • Klantgericht, maar met een duidelijke visie op de opgaven
 • Een netwerker die de belangen van de gemeente in de regio behartigt en samenwerkt met partners uit de samenleving en de interne organisatie
 • Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

Inhuurdesk Gemeente Schiedam

Inschrijven
Schiedam
32
13/02/2023
23/01/2023
12/06/2023
Gemeente Schiedam
SRQ163865
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Schiedam
13/02/2023
12/06/2023
32

Wat ga je doen?

We werken aan een scala van opdrachten in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Als strategisch planoloog heb je te maken met opgaven in de stad zelf en met opgaven op een regionaal schaalniveau. Een deel van je tijd werk je aan opgaven op deelgebieden binnen de stad. Actueel is de verstedelijkingsopgave, waarbij het gaat om toevoegen van stedelijke functies maar ook om verbetering en versterking van het woon- en leefmilieu in de stad. Daarbij gaat het om vergroening, duurzaamheid en klimaatadaptatie en om een gezonde en veilige stad. Als planoloog bewaak je de integraliteit van ontwikkelingen. Je brengt achtergrondervaring en affiniteit met milieuopgaven met je mee. Klimaatadaptatie is ondergebracht bij de planologen en vormt een deel van het werkpakket. Je hebt bij voorkeur ervaring op dit beleidsveld. Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent een teamspeler, die houdt van aanpakken en bent sterk in organiseren en samenwerken. Je communiceert helder en bent creatief en stressbestendig.
 
Als strategisch planoloog ontwikkel je – in samenwerking met anderen – samenhangend beleid en geeft adviezen op het terrein van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus. Hierbij ligt de nadruk op de stedelijke en regionale schaal. Je hebt gevoel voor de doorvertaling naar lagere schaalniveaus en de uitvoering.
 
Belangrijkste taken:

 • Als strategisch planoloog draag je, op het hogere schaalniveau van de stad in de context van het grotere verband, bij aan de vormgeving van visies en integraal ruimtelijk beleid
 • Schiedam ontwikkelt een omgevingsvisie. Daarin lever je een actieve bijdrage
 • Je houdt de samenhang tussen onderdelen van het ruimtelijk-functionele beleid in het oog en legt verbindingen met andere beleidsvelden
 • Ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid vertaal je door in ruimtelijke visies, plannen en kaders
 • Je vertaalt beleid naar agenda’s en programma’s op het gebied van verstedelijking en  draagt bij aan de economische ontwikkeling
 • Je adviseert bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingsprojecten
 • Je vertegenwoordigt Schiedam in regionale samenwerkingsverbanden
 • Schiedam werkt steeds meer samen met de stad. Jij bewaakt het evenwicht in de diverse belangen
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en adviseert het college en de raad op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

 

Wat breng je mee?

 • Een relevante academische opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening, sociale geografie, planologie of vergelijkbare richting
 • Gewend te werken in interdisciplinaire teams
 • Bekend met relevante wettelijke kaders en regelgeving (Omgevingswet)
 • Klantgericht, maar met een duidelijke visie op de opgaven
 • Een netwerker die de belangen van de gemeente in de regio behartigt en samenwerkt met partners uit de samenleving en de interne organisatie
 • Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Inloggen