Planeconoom

Location
Schiedam
Start date
01/07/2022
End date
30/06/2023
Hours
24

Gemeente Schiedam
SRQ
SRQ160191
Share this request:

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de Planeconoom die wij zoeken!

Team Vastgoed, Grondbeleid & Ondersteuning

Het team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning (VG&O) (30 fte) bestaat uit de taakvelden vastgoed, grondbeleid en ondersteuning. Het team  is een belangrijke regievoerder en kennis -en ketenpartner op het gebied van vastgoed, contractvorming, erfpacht, grondexploitatie en grondbeleid voor het bestuur, directie en alle organisatieonderdelen binnen de gemeente Schiedam. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling van gemeente Schiedam. Voor het taakonderdeel Grondexploitatie zijn we op tijdelijke basis op zoek naar een enthousiaste planeconoom.

Wat ga je doen?
Als ervaren planeconoom analyseer en adviseer je over ruimtelijke (bouw-)plannen binnen de gemeente. Je expertise zit daarbij in het doorgronden en opstellen van grondexploitaties. Deze zijn van groot belang om de haalbaarheid van stedelijke (her-)ontwikkelingen te kunnen beoordelen en meerjarig te beheersen. Je denkt mee over oplossingen en adviseert vanuit een tactisch en strategisch financieel, ruimtelijk kader. Daarnaast lever je vanuit je ervaring en expertise een bijdrage aan het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

Gemeente Schiedam werkt ambitieus aan haar woningbouwopgave en aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Hierdoor is er voor de periode van vooralsnog een jaar extra inzet nodig. Daarom zijn wij op inhuurbasis op zoek naar een nieuwe collega.

Gezien de opgave is zelfstandigheid in het opstellen en onderhouden van grondexploitaties en het goed in staat zijn om professioneel flexibel samen te werken binnen projectteams belangrijk. Tevens begeleid je en draag je je kennis over aan de junior planeconoom van het team.

De uitvraag richt zich op de periode van begin 2022 tot begin 2023. Verlenging nadien zal op dat moment beoordeeld worden. De 24 uur per week is met oog voor het feitelijke werkaanbod in overleg flexibel in te plannen. De verwachting is wel dat een minimale beschikbaarheid van gemiddeld twee á drie dagen per week nodig is om deze uitvraag goed in te vullen.

Wat breng je mee?
Je bent een ervaren planeconoom met voldoende bagage om grote uitdagende projecten aan te kunnen en hiervoor grondexploitaties op te stellen. Het werk betreft zowel (her)ontwikkeling van woonwijken als bedrijventerreinen. Je schrikt niet van de nodige dynamiek en je bent binnen een projectteam een stevige en professionele adviseur. Je kent je weg in risico-management.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbaar veel kennis en ervaring op het vakgebied. Je hebt inzicht in de financiële consequenties van ruimtelijke plannen en in de ontwikkelingen op het vakgebied. Verder heb je kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording, de Gemeentewet en de fiscaliteit bij vastgoedtransacties. Je werkt gemakkelijk en accuraat met Excel en Word en financiële administratieve systemen (zoals bijvoorbeeld Key2Fin/Cognos). Je hebt goede communicatieve vaardigheden en werkt graag samen. Je houdt van resultaat en bent trots op je werk. Daarnaast is affiniteit met gebiedsontwikkeling, vastgoedbeheer en maatschappelijke betrokkenheid uiteraard een voorwaarde.

Beschik jij over deze competenties?
Algemeen: Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. Proactief, praktisch en daadkrachtig.
Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne c.q. externe) klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen.
Samenwerken: Proactief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en resultaten, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. Het kunnen werken in teamverband is een absolute “must”.
Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.
Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of Organisatie.
 

Inhuurdesk Gemeente Schiedam

Inschrijven
Schiedam
24
01/07/2022
25/05/2022
30/06/2023
Gemeente Schiedam
SRQ160191
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Schiedam
01/07/2022
30/06/2023
24

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de Planeconoom die wij zoeken!

Team Vastgoed, Grondbeleid & Ondersteuning

Het team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning (VG&O) (30 fte) bestaat uit de taakvelden vastgoed, grondbeleid en ondersteuning. Het team  is een belangrijke regievoerder en kennis -en ketenpartner op het gebied van vastgoed, contractvorming, erfpacht, grondexploitatie en grondbeleid voor het bestuur, directie en alle organisatieonderdelen binnen de gemeente Schiedam. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling van gemeente Schiedam. Voor het taakonderdeel Grondexploitatie zijn we op tijdelijke basis op zoek naar een enthousiaste planeconoom.

Wat ga je doen?
Als ervaren planeconoom analyseer en adviseer je over ruimtelijke (bouw-)plannen binnen de gemeente. Je expertise zit daarbij in het doorgronden en opstellen van grondexploitaties. Deze zijn van groot belang om de haalbaarheid van stedelijke (her-)ontwikkelingen te kunnen beoordelen en meerjarig te beheersen. Je denkt mee over oplossingen en adviseert vanuit een tactisch en strategisch financieel, ruimtelijk kader. Daarnaast lever je vanuit je ervaring en expertise een bijdrage aan het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

Gemeente Schiedam werkt ambitieus aan haar woningbouwopgave en aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Hierdoor is er voor de periode van vooralsnog een jaar extra inzet nodig. Daarom zijn wij op inhuurbasis op zoek naar een nieuwe collega.

Gezien de opgave is zelfstandigheid in het opstellen en onderhouden van grondexploitaties en het goed in staat zijn om professioneel flexibel samen te werken binnen projectteams belangrijk. Tevens begeleid je en draag je je kennis over aan de junior planeconoom van het team.

De uitvraag richt zich op de periode van begin 2022 tot begin 2023. Verlenging nadien zal op dat moment beoordeeld worden. De 24 uur per week is met oog voor het feitelijke werkaanbod in overleg flexibel in te plannen. De verwachting is wel dat een minimale beschikbaarheid van gemiddeld twee á drie dagen per week nodig is om deze uitvraag goed in te vullen.

Wat breng je mee?
Je bent een ervaren planeconoom met voldoende bagage om grote uitdagende projecten aan te kunnen en hiervoor grondexploitaties op te stellen. Het werk betreft zowel (her)ontwikkeling van woonwijken als bedrijventerreinen. Je schrikt niet van de nodige dynamiek en je bent binnen een projectteam een stevige en professionele adviseur. Je kent je weg in risico-management.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbaar veel kennis en ervaring op het vakgebied. Je hebt inzicht in de financiële consequenties van ruimtelijke plannen en in de ontwikkelingen op het vakgebied. Verder heb je kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording, de Gemeentewet en de fiscaliteit bij vastgoedtransacties. Je werkt gemakkelijk en accuraat met Excel en Word en financiële administratieve systemen (zoals bijvoorbeeld Key2Fin/Cognos). Je hebt goede communicatieve vaardigheden en werkt graag samen. Je houdt van resultaat en bent trots op je werk. Daarnaast is affiniteit met gebiedsontwikkeling, vastgoedbeheer en maatschappelijke betrokkenheid uiteraard een voorwaarde.

Beschik jij over deze competenties?
Algemeen: Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. Proactief, praktisch en daadkrachtig.
Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne c.q. externe) klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen.
Samenwerken: Proactief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en resultaten, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. Het kunnen werken in teamverband is een absolute “must”.
Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.
Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of Organisatie.
 

Inloggen